Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"
lat

В Україні більше 40 років активно розвивається та формується один з пріоритетних напрямків інформатики – створення інтелектуальних інформаційних технологій і систем. Зусиллями українських вчених і спеціалістів досягнуто світовий пріоритет у цій галузі, що дозволило сформулювати Державну науково-технічну програму „Образний комп’ютер”.

Державна цільова науково-технічна програма „Образний комп'ютер” схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 08.11.2000 №1652. та затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. №58.

У формуванні Програми прийняли безпосередню участь Міністерство економіки України, Міністерство промислової політики України, Міністерство освіти і науки України, Державний комітет зв’язку та інформатизації України, Національна академія наук України, Комітет з науки та освіти Верховної Ради України, інші міністерства та відомства. Програма пройшла детальну експертизу і була узгоджена з провідними міністерствами та відомствами.

Програма "Образний комп'ютер" орієнтована на створення нових високих наукомістких інформаційних технологій з елементами інтелекту людини, здатних розуміти людську мову, бачити і сприймати об’єкти навколишнього середовища, оперувати знаннями. Такі технології дозволять створювати якісно нові типи комп’ютерів для вирішення складних задач, що недосяжне сучасними традиційними засобами. Розроблення пристроїв, які виконують не тільки обчислення, але й моделюють образне сприйняття світу та образне прийняття рішень, відносять до проривних напрямів у світовому науково-технологічному прогресі. Україна в цій галузі має пріоритет та міжнародне визнання. Згідно сформульованих цілей та нових основних завдань ДНТП “Образний комп'ютер”  повністю відповідає пріоритетному напряму розвитку науки і техніки “нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства”, який визначено у Програмі діяльності Уряду та Державній програмі соціально-економічного розвитку України.

Важливою особливістю ДНТП "Образний комп'ютер" є поєднання ближніх і дальніх цілей. Програма побудована таким чином, що одержані результати за окремими етапами мають як самостійне значення (промислові технології, дослідні зразки мікроелектронних приладів), так і можуть вбудовуватись в конфігурації сучасних комп’ютерних систем і комплексів.

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"