Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ВИТОКИ ПРОГРАМИ

Перша в континентальній Європі електронна обчислювальна машина, що мала назву “МЭСМ”, була створена в Києві ще на початку 50-х років. Вже тоді її творці усвідомлювали, що машину треба навчити не тільки робити обчислення, а й мислити, сприймати й розуміти людську мову, а також звуки та зображення.

З того часу комп’ютери досягли гігантської швидкодії та обсягів пам’яті, значних успіхів у виконанні обчислень, пошуку інформації, формальної логіки. Але дуже скромні результати мають місце в моделюванні розумової діяльності людини. По правді кажучи, комп’ютери все ще залишаються “сліпими” та “глухими” в широкому розумінні цих слів. Відставання у розвитку інтелектуальної складової сучасних комп’ютерів  в значній мірі стримує їх можливості для вирішення пріоритетних завдань, які обумовлені розвитком суспільного і науково-технічного прогресу.

Для подолання цієї якісної вади обчислювальної техніки виникла необхідність у розробці нової фундаментальної теорії, яка б дозволяла трансформувати комп’ютерні технології на основі використання методів та засобів інтелектуалізації.Така теорія була названа теорією інтелектуальних інформаційних технологій та систем і більше ніж 40 років активно розвивалась як один із пріоритетних напрямів інформатики. Зусиллями українських вчених і спеціалістів досягнуто світовий пріоритет у цій галузі, що дозволило сформулювати Державну науково-технічну програму “Образний комп’ютер”.

Знаменитий Білл Гейтс, керівник фірми Microsoft, вважає, що майбутнє за інтелектуальними інформаційними технологіями та системами, які сприймають та розуміють людську мову, друковані та рукописні тексти, обробляють та розуміють різноманітні зображення, креслення тощо, сприймають просторові та звукові сцени. Розробляючі ці технології, Гейтс збирається заволодіти світовим інформаційним простором.


 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"