Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"
Інтелектуальна технологія обробки текстової інформації

Text

Комп’ютерна технологія лінгвістичної обробки інформації, представленої в  текстовому вигляді, базується на оригінальних евристичних алгоритмах смислової обробки текстів та на використанні створених лінгвістичних базах даних. Ефективність обробки текстової інформації забезпечується за рахунок використання розробленої білінгвістичної семантичної бази знань RusWordNet обсягом більше 120000 смислових одиниць та  асоціативних зв’язків між ними.

Як результат  застосування даної технології пропонуються такі системи:

  • Система “Рефератор” призначена для обробки текстів на природній мові. За допомогою даної системи ви можете легко та зручно створювати реферати текстів та проводити їх індексацію (визначення за тематикою). Підтримка системи каталогізації надає можливість зберегти результати в базі даних.
  • Система “VitaminЕ” призначена для покращання якості машинного перекладу текстів. Побудована на базі алгоритмів білінгвістичного семантичного аналізу.
  • Система  семантичної фільтрації текстів.  Система аналізує текст та визначає, чи є документ семантично приналежним до заданих тем.
  • Система фільтрації Internet-повідомлень. Система аналізує потоки текстової інформації в комп'ютерній мережі,  з можливістю заборони доступу до визначеного контенту і аналізу трафіку.
  •  

    Для зв'язку Em

    Повернутися...

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"