Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"

Інформаційна технологія „Спектр”

Призначена для швидкого аналізу спектру сигналів звукового діапазону та визначення виду та параметрів спектральних складових. Перевагою технології є надшвидка обробка інформації, яка у 100-1000 разів перевищує існуючи спектральні швидкі методи, спроможність обробляти великі масиви даних та висока завадостійкість. Технологія може вбудовуватись в сучасні комп’ютерні системи. Здійснюється реалізація технології у спеціалізованому портативному мікроелектронному пристрої.

Повернутися...

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"