Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"

Зорові інтелектуальні  інформаційні технології

  • Інформаційна технологія розпізнавання людських облич..

Призначена для ідентифікації особи за зображенням її обличчя. Може використовуватися у системах ідентифікації, контролю доступу, пошуку в фото- і відео архівах, індексації відео потоків, тощо. Патент України №81514 від 10.01.2008. За надійністю розпізнавання відповідає світовому рівню. На основі даної технології розроблено систему контролю доступу до приміщень «Відеосек’юриті». Технологія готова  для промислового використання.

  • Інформаційна технологія розпізнавання графічних зображень.

Призначена для сприйняття, оброблення та розпізнавання графічних зображень (креслення, графіки, схеми, тощо). За головними параметрами відповідає світовому рівню, перевага перед існуючими – велика швидкодія, надійність та економічність розпізнавання. На основі даної технології розроблено систему автоматизованого кодування карт геофізичних полів. Технологія готова для промислового використання.

  •  Інформаційна технологія комп'ютерного стереозору.

Призначена для відновлення поверхні за стереопарою зображень і створення тривимірної цифрової комп'ютерної моделі об’єктів навколишнього середовища. Відрізняється від існуючих високою надійністю та підвищеним рівнем автоматизації створення цифрової моделі об’єктів. Технологія готова для промислового використання.

  •  Інформаційна технологія текстурної сегментації зображень

Призначена для оброблення аерокосмічних знімків з метою пошуку областей, які мають певну текстуру. Відрізняється від аналогів можливістю роботи в режимі навчання і самонавчання. Технологія готова для промислового використання.

  • Інформаційна технологія пошуку прихованих об’єктів.

Призначена для пошуку прихованих об’єктів, що мають певну текстуру і замасковані під текстуру фону. Світових аналогів немає. Технологія готова до використання.

  • Інформаційна технологія високоточного управління положенням і орієнтацією космічного апарату.

Призначена  для забезпечення високоточної зйомки земної поверхні з космічного апарату. Забезпечує  зйомку земної поверхні у режимах мозаїчно заданого району, а також в режимі отримання стереопар знімків для відновлення рельєфу земної поверхні. Технологія готова до використання.

Для зв'язку Em

Повернутися...

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"