Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"

Основними результатами, одержаними в рамках виконання ДНТП „Образний комп'ютер”, сьогодні є інтелектуальні інформаційні мовленнєві та зорові технології з можливостями вбудовуватись у сучасні комп’ютерні системи, а також інтелектуальні інформаційні технології розпізнавання складних сигналів, оригінальні технології інтелектуального управління автономними мобільними системами і комп’ютерні технології, засновані на обробці знань. Ряд технологій відпрацьовано при створенні високотехнологічних виробів та пристроїв, які мають самостійне значення.  

  Статті в пресі
bulet"Золотий запас України (фільм "Фазаграф").

bulet"Прилад «Фазаграф» випускається на заводі автоматики ім. Г.І.Петровського".

bulet"Медичне обладнання майбутнього".

bulet"Дела сердечные...".

bulet"Мал аппарат, да дорог".

bulet"Приятно поговорить с умным ноутбуком ".

bulet"Прибор «Фазаграф» - новое средство функциональной диагностики в спорте."

I. Мовленнєві  інтелектуальні інформаційні технології

II. Зорові інтелектуальні  інформаційні технології:

  • Інформаційна технологія розпізнавання людських облич.
  • Інформаційна технологія розпізнавання графічних зображень.
  • Інформаційна технологія комп'ютерного стереозору.
  • Інформаційна технологія текстурної сегментації зображень.
  • Інформаційна технологія пошуку прихованих об’єктів.
  • Інформаційна технологія високоточного управління положенням і орієнтацією космічного апарату.
 • Пристрій „Відеосек’юріті приміщення”.
 • Пристрій „Стереовізор”.

III. Інтелектуальні інформаційні технології обробки сигналів складної природи:

IV. Інтелектуальні інформаційні технології, які ґрунтуються на використанні знань:

ЗАКЛЮЧНИЙ ЗВІТ про результати виконання ДЦНТП “Образний комп’ютер”.

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"