Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРОГРАМИ

Образний комп’ютер - це така інтелектуальна  інформаційна комп’ютерна система, в якій виконується функційне моделювання розумової діяльності людини, що пов’язана зі сприйняттям зорових, слухових та інших образів, аналізом сцен та складних ситуацій, плануванням дій та рухів, узагальненням спостережень, встановленням закономірностей, прогнозуванням, прийняттям рішень тощо. В середовищі образного комп’ютера можливе моделювання  процесів як образного, так і логічного мислення.

Дослідження  та розробки виконуються за такими напрямими:

  • Мовленнєві інтелектуальні інформаційні технології
  • Зорові інтелектуальні інформаційні технології
  • Інтелектуальні інформаційні технології обробки сигналів складної природи
  • Інтелектуальні інформаційні технології, які ґрунтуються на використанні знань

Реалізація Програми "Образний комп’ютер"здійснюються за базовими завданнями:

  • Розробити зразок образного комп’ютера, що інтегрує базові інтелектуальні інформаційні технології
  • Розробити програмно-апаратні засоби базового модуля усномовної технології, що вбудовується в образний комп’ютер, створити на їх основі високотехнологічні електронні вироби широкого застосування та здійснити заходи для їх впровадження у виробництво
  • Розробити програмно-апаратні засоби базового модуля зорової технології, що вбудовується в образний комп’ютер, створити на їх основі високотехнологічні електронні вироби широкого застосування та здійснити заходи для їх впровадження у виробництво
  • Розробити функціонально-технологічні модулі базової інформаційної  технології обробки сигналів складної природи, створити персоніфіковані електронні вироби  та здійснити заходи для їх впровадження у виробництво
  • Розробити експериментальній зразок високодинамічного  модуля образного комп’ютера для взаємодії з об’єктами зовнішнього середовища
  • Розробити комп’ютеризовану інформаційно-аналітичну систему розуміння, інтерпретації, генерації текстової інформації та цифрової технології змістовної обробки текстової інформації

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"