Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОРГАН УПРАВЛІННЯ ТА КООРДИНАТОР ПРОГРАМИ

MC Органом управління Програмою є Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України.

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН та МОН України – науково-навчальна організація, підпорядкована Національній академії наук України і Міністерству освіти і науки України, створена у 1997 році. Центральне місце в програмах робіт Міжнародного Центру займають проблеми штучного інтелекту, нові інформаційні та комунікаційні технології та системи, проблеми інформатизації інформаційного суспільства в Україні та його взаємодії зі світовим інформаційним простором. Центр успішно вирішує одну з ключових проблем інформатики – створення нового покоління високих, наукомістких інформаційних технологій, так званих інтелектуальних інформаційних технологій, які спроможні реалізувати елементи інтелекту людини. За основними науковими напрямками  результати Центру визнані в країні і за кордоном.

Директор Міжнародного Центру - професор Володимир Ілліч Гриценко - є координатором ДНТП "Образний комп'ютер".

Орган управління Програмою під методичним керівництвом Міністерства промислової політики України та Національної академії наук України здійснює відповідно до чинного законодавства науково-технічне та організаційно-тематичне супроводження робіт за Програмою.

Орган управління виконує основні завдання:

  • Планування та контроль виконання науково-технічних завдань річних програм ДНТП „Образний комп’ютер”  для досягнення запланованих цільових техніко-економічних показників Програми на всіх стадіях та етапах її виконання.
  • Організація та забезпечення діяльності Міжвідомчої науково-технічної ради ДНТП „Образний комп’ютер”.
  • Забезпечення неухильного дотримання державної дисципліни планування, обліку, контролю, здачі-приймання робіт та державної статистичної звітності на всіх стадіях та етапах виконання Програми.

Для виконання основніх завдань по координації та управлінню ДНТП "Образний комп'ютер" створено Центр управління Програмою, до складу якого входять: група планування, координації та розвитку, розрахункова група, група організації та проведення закупівель, група документально-інформаційної підтримки.

Національною академією наук України та Міністерством промислової політики України наказом/розпорядженням від 30.09.05/27.09.05 затверджено Положення про порядок формування та виконання Державної науково-технічної програми "Образний комп'ютер".

ДЛЯ ЗВ'ЯЗКУ: Поштова адреса:   пр. Академіка Глушкова, 40,  м. Київ,  03680 МСП, Україна
Телефони:  (+38044) 526-2549, Факс: (+38044) 526-1570, Em

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"