Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ДНТП "ОБРАЗНИЙ КОМП'ЮТЕР"

Інтелектуальні інформаційні технології масового використання

  • Інформаційна технологія озвучення  україномовних текстів.

Призначена для комп'ютерного синтезу мовлення за текстом і дозволяє отримувати якісне індивідуалізоване мовлення. Технологія дозволяє озвучувати орфографічні україномовні тексти різними голосами із збереженням особливостей вимови дикторів та питальної інтонації. Використання: в комп'ютерах і комп'ютерних системах як розширення стандартного математичного забезпечення. Готова до промислового використання.

  •  Інформаційна технологія „Голосова клавіатура”.

Призначена для введення та виведення інформації голосом при роботі з ПК. Технологія відтворює функції натискання клавіш клавіатури, шляхом промовляння їх назв, озвучує результати натискання клавіш та  результат, що видається на монітор.

  • Інформаційна технологія „Перекладач”.

Призначена для усного перекладу з однієї мови на іншу в реальному масштабі часу. Забезпечує достовірне сприйняття та переклад в рамках предметних областей. Використання: в комп'ютерах і комп'ютерних системах як розширення стандартного математичного забезпечення. Готова до промислового використання.

Для зв'язку Em

Повернутися...

 

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"