Око
ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ПРОГРАМА
Name1
line decor
 
ua ru eng
line decor
 
 

 
МІЖВІДОМЧА РАДА

Міжвідомча науково-технічна рада Державної науково-технічної програми  „Образний комп’ютер” (далі Рада) створена спільним наказом Міністерства промислової політики України та Національної академії наук України для колегіального розгляду і оперативного вирішення питань, пов’язаних з виконанням Державної науково-технічної програми  „Образний комп’ютер”. До складу Ради залучаються провідні вчені та фахівці, керівні працівники зацікавлених органів  виконавчої  влади.

Основними завданнями Ради є:

  • Забезпечення проведення єдиної науково-обґрунтованої технічної політики реалізації ДНТП „Образний комп’ютер”.
  • Визначення пріоритетних напрямів розвитку  ДНТП „Образний комп'ютер”   та формування річних програм.
  • Проведення експертизи цільових проектів, підготовка пропозицій про необхідні обсяги фінансування річних програм, розгляд проміжних та кінцевих звітів виконання Програми та окремих робіт, підготовка пропозицій про припинення виконання окремих робіт та включення до складу Програми нових проектів.
  • Розгляд результатів виконання проектів (завдань) Програми і оцінка їх наукового і науково-технічного рівня.
  • Підготовка пропозицій щодо використання результатів завершених проектів (завдань) та розгляд пропозицій щодо організації серійного виробництва високотехнологічних виробів, зразки яких розроблені в рамках ДНТП „Образний комп’ютер”.

Основними функціями Ради є:

  • Заслуховувати звіти наукових керівників проектів про стан виконання проекту і приймати відповідні рішення.
  • Створювати експертні комісії (робочі групи) для аналізу і оцінки науково-технічного рівня проектів у порівнянні з світовими досягненнями науки і техніки.
  • Здійснювати контроль за дотриманням законодавства у сфері використання об'єктів інтелектуальної власності, що створені в результаті виконання Програми.
  • Виносити до державного замовника та головного розпорядника бюджетних коштів Програми пропозиції щодо удосконалення організації виконання Програми, підвищення результативності науково-дослідних та конструкторсько-технологічних розробок

Голова Міжвідомчої науково-технічної ради ДНТП „Образний комп'ютер” - віце-президент НАН України, академік НАН України  А.Г. Наумовець.

Секретар  Міжвідомчої науково-технічної ради ДНТП „Образний комп'ютер” -  учений секретар Сектору фізико-технічних і математичних наук НОВ Президії НАН України к.т.н. С.М. Седих, Em

ПРОТОКОЛ засідання Міжвідомчої науково-технічної ради Державної цільової науково-технічної програми "Образний комп’ютер" по розгляду результатів виконання Програми.

 
 
line decor
line decor
             
©Орган управління та координатор ДНТП "Образний комп'ютер"